odpowiedź dla komornika

Jarosław Raczyński                                                                                       Bożejowice 26-09-2018

www.suwerenny.wordpress.com                                              Komornik Dariusz Lewkowicz

kom_bol@wp.pl

ODPOWIEDŹ NA WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ Z DNIA 17-09-2018,

DOSTARCZONE 21-09-2018 OZNACZONE SYGNATURĄ AKT: KMS 130/18.

W związku z wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego sądu rejonowego w Złotoryi w sprawie II W 694/17 informuję jak niżej:

  1. Sąd rejonowy reprezentowany przez jego prezesa (podającego się za sędziego) Kazimierza Leżaka wydał nielegalny wyrok i dalej nielegalny tytuł wykonawczy, ponieważ postępowanie sędziego i sądu naruszyło moje konstytucyjne prawa, art. 45. 1 Konstytucji RP („Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.”).

Właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, to z całą pewnością taki, który reprezentowany jest  przez  uprawnione  osoby  –  powołane  przez  faktycznych  przedstawicieli  narodu  na  Urząd Prezydenta RP (zgodnie z ustawami: zasadniczą oraz o ustroju sądów powszechnych) a nie przez oszustów  nielegalnie  pełniących  jego  obowiązki  oraz  funkcjonuje  na  podstawie  i  w  granicach legalnego  prawa  –  zasada  legalizmu  (praworządności)  –  art.  7  Konstytucji  RP  – ustanowionego/wydanego  przez  faktycznych  przedstawicieli  narodu  posiadającymi udokumentowane mandaty społeczne.

Jeśli więc komornik zamierza egzekwować ode mnie cokolwiek, wzywam do wcześniejszego przedstawienia dowodów legalności przywoływanych przepisów. Po przedstawieniu wymaganych dowodów, żądam przedstawienia podstawy prawnej (legalnej), która uprawnia komornika będącego prywatną firmą zarejestrowaną w wykazie firm handlowych UPIK do prowadzenia egzekucji.

  1. W sprawie przestępczej działalności sędziego i policji złożone zostało doniesienie do prokuratury;
  2. Sąd i sędzia działali również wbrew prawomocnej Prawnej Konstytucji Pojęciowej Prokuratora RP do zwalczania zbrodni prawnych i sądowych Andrzeja Tomasza Sobolewskiego zatwierdzonej przez międzynarodowe trybunały i obowiązującej w Polsce, a to oznacza, że wyrok został wydany z naruszeniem podstawowych zasad logiki i etyki oraz charakteryzuje się brakiem niezawisłej oceny dowodów – co również podobnie jak pkt 1. stanowi rażące naruszenie prawa.
  3. Wydanie przez sąd tytułu wykonawczego jest wynikiem wcześniejszych działań sądu i sędziów, ukierunkowanym na zablokowanie apelacji w tej sprawie, więc również w tym przypadku zostały pogwałcone moje podstawowe prawa. Takie postępowanie sądu zostało przez mnie obciążone karą finansową na podstawie opublikowanej niekwestionowanej i prawomocnej Deklaracji Wolnego Człowieka (suwerenny.wordpress.com), karą finansową, której sąd nie uregulował. Tu taj ewentualnie jest miejsce na działanie komornika.

Jeżeli komornik, zważywszy powyższe, nadal będzie próbował przeprowadzić egzekucję, dopuści się nie tylko zwykłego rabunku, ale również informuję, iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie nielegalnie wydanego nakazu zapłaty – przez organ/osoby nieuprawnione – nieposiadające niepodważalnie udokumentowanych mandatów  społecznych  (art.  4.2  Konstytucji  RP)  wypełniać  będzie  znamiona  przestępstwa/zbrodni przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i Polakom m. in. z:  –  art. 127. § 1 k.k. – „Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości (niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych), oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej  Polskiej,  podejmuje  w  porozumieniu  z  innymi  osobami  działalność  zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”.

W kwestii wskazania składników mojego majątku – informuję, że niemal cały mój majątek jest w nielegalnym zarządzie Skarbu Państwa, który odmówił mi jego zwrotu prawem Kaduka i posiada go wbrew woli właściciela. Wyceniłem ten majątek skromnie na 28 miliardów złotych i zażądałem jego zwrotu (https://suwerenny.wordpress.com/2017/01/10/wlasnosc/ ), jednak osoby nieuprawnione, zainstalowane aktualnie w miejscu, gdzie powinien znajdować się polski rząd, dokonują od wielu lat rabunku Polaków przy pomocy m.in. tworzonych regulacji, które żadnej mocy nie mają, bowiem są anulowane już dawno przez Dekret Prezydenta RP W. Raczkiewicza z 30 listopada 1939 roku o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych, Dziennik Ustaw; 2 grudnia 1939, nr 102, poz. 1006.

Wezwanie komornicze, zawierające w swej treści groźby pozbawienia wolności oraz kar finansowych, jest nielegalną próbą wyłudzenia nienależnego świadczenia, gdyż ani z sądem, ani z komornikiem nie łączą mnie żadne zobowiązania finansowe, ani nie istnieją żadne dokumenty, które by takie zobowiązania stwierdzały.

W przypadku, kiedy komornik nie przedstawi wymaganych wyżej dowodów, żądam wstrzymania egzekucji, w przeciwnym razie nie będę miał zahamowań, żeby swych praw, w tym własności, bronić wszelkimi możliwymi środkami i sposobami, bo nie rzecz jest w zapłacie kwoty jakakolwiek by ona nie była, ale rzecz idzie o bandytyzm tzw. wymiaru sprawiedliwości i ochronę podstawowych ludzkich praw.

Łączę stosowne wyrazy

Jarosław Raczyński

 

 

Reklamy
odpowiedź dla komornika

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s